Aktualności

Walne Zgromadzenie - 25 marca 2023 r.

Zarząd Józefowskiej Kawalerii Rowerowej informuje, że 25 marca (sobota) o godz. 17-ej w PIEROGARNI JÓZEFOWSKIEJ odbędzie się walne zgromadzenie (sprawozdawcze) członków stowarzyszenia.

Wobec powyższego uprasza się członków stowarzyszenia o stawiennictwo.


Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania – Prezes JKR.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Wybór przewodniczącego i protokolanta.
 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór komisji skrutacyjnej oraz uchwał i wniosków.
 6. Sprawozdanie zarządu z działań podejmowanych przez stowarzyszenie w 2022 roku -  prezes JKR.
 7. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok – skarbnik JKR.
 8. Sprawozdanie komisji rewizyjnej z prac komisji nad udzieleniem absolutorium zarządowi.
 9. Przyjęcie uchwał dotyczących:
  a) przyjęcia sprawozdania z działalności zarządu stowarzyszenia za 2022 r.,
  b) przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 r.,
  c) przyjęcia sprawozdania komisji rewizyjnej,
  d) udzielenia absolutorium zarządowi za 2022 r.,
  e) przyjęcia nowych członków do stowarzyszenia.
 10. Przekształcenie stowarzyszenia zwykłego jakim jest Józefowska Kawaleria Rowerowa  w stowarzyszenie z wpisem do KRS:
  a) powołanie władz stowarzyszenia,
  b) przyjęcie uchwały o ww. przekształceniu stowarzyszenia,
  c) przyjęcie statutu stowarzyszenia, który stanowić będzie załącznik do uchwały.
 11. Omówienie planu działań JKR w 2023 r.
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie obrad.

 

 

Składki

Szanowne Kawalerzystki i Kawalerzyści!

          Uprzejmie przypominamy tym, którzy nie zapłacili składki za 2022 r., że składki członkowskie w wysokości 20 zł rocznie należy wpłacać na:

 

Stowarzyszenie Józefowska Kawaleria Rowerowa
Adres: ul. Kościuszki 37, 23-460 Józefów
Nr rachunku: 40 1240 2845 1111 0010 6719 0022

                                                                                                                   Zarząd JKR

 

 

Wesołych Świąt 2022

Życzenia świąteczne na 2022

Podsumowanie 2022 r.

     Mija kolejny niespokojny rok - wojna w Ukrainie, galopująca inflacja, kryzys energetyczny i gospodarczy, który na szczęście nie miał większego wpływu na nasze działania. W tym roku zorganizowaliśmy 5 rajdów rowerowych i  tym samym przekroczyliśmy liczbę 100 (poniżej lista z ilością uczestników i przejechanych kilometrów). Tak się złożyło, że w przeddzień naszego setnego rajdu odbyły się po raz pierwszy w Józefowie zawody MTB, otwierając  w ten sposób nowy rozdział kolarstwa na Ziemi Józefowskiej. Ich organizatorem był  Roztocze Epic MTB Maraton i jest zapowiedź, że będą odbywały się cyklicznie.

     Organizacja rajdów zazwyczaj wymaga współpracy – raz my pomagamy, innym razem nam pomagają. W tym roku szczególnie nam pomocna była Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”, która w ramach realizacji  „operacji własnej” pt. „Aktywnie na Naszym Roztoczu” w całości sponsorowała rajdy: „Na skraju Roztocza” i „Trasą rowerową Ziemi Józefowskiej na Roztoczu”. Również gmina Józefów, Roztoczański Park Narodowy i Nadleśnictwo Józefów wsparły finansowo i materialnie „Józefowską Majówkę Rowerową

SERDECZNE DZIĘKI!

     Zrewanżowaliśmy się za pomoc Roztoczańskiemu Parkowi Narodowemu, pomagając koordynować przejazd uczestników dwóch rajdów organizowanych przez RPN. Były to:

 • 6 sierpnia – „40/40” w ramach programu „Lubelskich Spotkań z Przyrodą”,
 • 24 września - rajd pamięci Aleksandry Wachniewskiej,
 • 17 września, na zaproszenie Radia Lublin, uczestniczyliśmy w rajdzie zorganizowanym z okazji 70-lecia jego istnienia. Trasa prowadziła z Lublina do pałacu Zamoyskich w Kozłówce. 

     W tym roku miały miejsce jeszcze trzy ważne wydarzenia związane z kolarstwem, które bezpośrednio dotyczą Józefowa.W dniach 14-15 maja odbyły się zawody „ULTRAROZTOCZE 2022” – szósta edycja,  organizowane przez Fundację Na Ratunek, których gmina Józefów była gospodarzem. Na dystansie 120 km startowali w nich m.in. zawodnicy MTB.  31 lipca,drugi rok z rzędu, przez Józefów przejechali kolarze trasą II etapu wyścigu Tour de Pologne, a po raz trzeci – 6 sierpnia, BSK Miód Kozacki organizował jazdę indywidualną na czas - „BeeActive RACE”, na trasie Józefów – Fryszarka - Józefów.

     Rok 2023 powinien wypaść nie mniej okazale, choć już bez Tour de Pologne.
29 kwietnia planowana jest organizacja drugiej edycji  zawodów MTB w Józefowie przez Roztocze Epic MTB Maraton. Dzień później  JKR poprowadzi swój kolejny rajd otwierający sezon turystyczny w gminie Józefów.

      Z kolei 13 maja powinno ruszyć ULTRAROZTOCZE 2023, zatem będzie się działo, miejmy nadzieję.

 

    W zał. zdjęcia ilustrujące tegoroczne wydarzenia.

 


 

Raport z „Rajdu Niepodległości”

34 osoby wzięły udział w „Rajdzie Niepodległości”, który odbył się 11 listopada br. Wśród nich była zaprzyjaźniona ze stowarzyszeniem Józefowska Kawaleria Rowerowa (dalej JKR)  10 osobowa grupa z Lublina, zawsze uczestnicząca w rajdach „Złota jesień na Roztoczu z Radiem Lublin”.

 

Rajd był jednodniową imprezą rowerową turystyki kwalifikowanej o charakterze patriotycznym oraz turystyczno-krajoznawczym. Trasę, o dużych walorach przyrodniczych i krajobrazowych poprowadzono tak, by dotrzeć do jak największej ilości miejsc pamięci narodowej.

 

Uczestnicy rajdu jechali z Józefowa przez józefowskie kamieniołomy, Fryszarkę, Maziarze, Osuchy, Aleksandrów, Górecko Kościelne, Brzeziny szlakami rowerowymi: Green Velo, Centralnym Szlakiem Rowerowym Roztocza, Trasą Rowerową Ziemi Józefowskiej na Roztoczu oraz pieszymi: czarnym – Walk Partyzanckich, zielonym – Ziemi Józefowskiej na Roztoczu oraz czerwonym - krawędziowym.

 

Trasa liczyła  55 km, z czego prawie połowa po tzw. terenie. Przy czternastu pomnikach i  tablicach pamięci usytuowanych na trasie przejazdu uczestnicy rajdu oddali hołd bohaterom walk o niepodległość, stawiając symboliczne znicze. Przy każdym z nich Tadeusz Grabowski opowiadał komu jest poświęcony i z jakim wydarzeniem historycznym związany.

  Oto wykaz pomników i tablic:

   1. pomnik  Bohaterów walk o niepodległość na rynku w Józefowie,
   2. tablica ku czci rodziny Bartoszewskich,
   3. pomnik Żołnierzy Wyklętych i ofiar II wojny św. z gminy Józefów,
   4. miejsce po pomniku Józefa Kudełki i Miszki Tatara,
   5. pomnik Mieczysława Romanowskiego i  bohaterów powstania styczniowego .
   6. Pomnik Hieronima Miąca ps. „Korsarz”,
   7. tablice Żołnierzy Podziemia” we Fryszarce,
   8. pomnik poległych partyzantów pod Maziarzami,
   9. pomnik obozu Groma
   10. pomnik obozu podchorążówki,
   11. pomnik na cmentarzu w Osuchach,
   12. pomnik przy ziemiance „Wira”.
   13. Pomnik na cmentarzu w Górecku Kościelnym.
   14. Pomnik pamięci 1500 Żydów zamordowanych przez hitlerowców na Winiarczykowej Górze.

 

    Organizatorem rajdu był JKR.

   1. Cele rajdu zostały zrealizowane, były nimi:
   2. oddanie hołdu bohaterom walk o niepodległość,
   3. przybliżenie historii walk o niepodległość na Roztoczu,
   4. popularyzacja idei ochrony przyrody Roztocza,
   5. popularyzacja szlaków i tras rowerowych Roztocza,
   6. popularyzacja turystyki rowerowej jako najefektywniejszej formy uprawiania turystyki aktywnej,
       ekologicznej i historycznej,
   7. popularyzacja projektów: Rezerwat Biosfery Roztocze, Geopark Kamienny Las na Roztoczu,

 

          Zdjęcia z rajdu  w załączeniu (tutaj)

 

 

„RAJD NIEPODLEGŁOŚCI” - RAJD ROWEROWY 11 listopada 2022

„Cześć Tym, co pierwsi na wroga biegli
Cześć Tym, co w boju mężnie polegli”


Powyższe słowa z wiersza  Mieczysława Romanowskiego, poety powstańca  powstania styczniowego, są mottem naszych  „Rajdów Niepodległości”.

 

Start z rynku w Józefowie - 11 listopada (piątek – godz.10:00)


Rajd jest jednodniową imprezą rowerową turystyki kwalifikowanej o charakterze patriotycznym oraz turystyczno-krajoznawczym. Trasa: Józefów – Maziarze - Osuchy – Aleksandrów - ziemianka „Wira” – Górecko Kościelne - Józefów, mająca duże walory przyrodnicze i krajobrazowe poprowadzona została tak, by dotrzeć do wielu miejsc pamięci narodowej. Będziemy jechać m.in. Trasą rowerową Ziemi Józefowskiej na Roztoczu oraz  szlakami pieszymi: zielonym, czerwonym i czarnym. Trasa liczy ok. 40 km, w tym 20 km po tzw. terenie - miejscami trudnym. Zastrzegamy sobie prawo do zmian przebiegu trasy ze względu na warunki atmosferyczne.

Mapa z trasą rajdu (tutaj).


Pod pomnikami bohaterów oraz tablicami pamięci  zapalimy symboliczne świeczki, a będą to:
  1. pomnik  Bohaterów walk o niepodległość na rynku w Józefowie,
  2. tablica ku czci rodziny Bartoszewskich,
  3. pomnik Żołnierzy Wyklętych i ofiar II wojny św. z gminy Józefów,
  4. miejsce po pomniku Józefa Kudełki i Miszki Tatara,
  5. pomnik Mieczysława Romanowskiego i  bohaterów powstania styczniowego .
  6. Pomnik Hieronima Miąca ps. „Korsarz”,
  7. tablice Żołnierzy Podziemia” we Fryszarce,
  8. pomnik poległych partyzantów pod Maziarzami,
  9. pomnik obozu Groma
  10. pomnik obozu podchorążówki,
  11. pomnik na cmentarzu w Osuchach,
  12. pomnik przy ziemiance „Wira”.

 

 1. Organizator:
  Stowarzyszenie Józefowska Kawaleria Rowerowa
   
 2. Cele rajdu:
  - Oddanie hołdu bohaterom walk o niepodległość.
  - Przybliżenie historii walk o niepodległość na Roztoczu.
  - Popularyzacja idei ochrony przyrody Roztocza.
  - Popularyzacja szlaków pieszych i rowerowych Roztocza.
  - Popularyzacja turystyki rowerowej jako najefektywniejszej formy uprawiania turystyki aktywnej,  ekologicznej i historycznej.
  - Popularyzacja projektów: Rezerwat Biosfery Roztocze, Geopark Kamienny Las na Roztoczu.
   
 3. Warunki uczestnictwa:
  - Organizatorzy zapewniają jedynie opiekę przewodnika i koordynatorów przejazdu - członków JKR. Będziemy jechać bez zabezpieczenia technicznego, tak że mierzmy zamiary na siły, bo każdy z uczestników  jedzie na własną odpowiedzialność – patrz OŚWIADCZENIE na www.jkr.org.pl.
  - Uczestnicy rajdu zobowiązani są do przestrzegania przepisów kodeksu drogowego, o ochronie środowiska i ppoż. oraz podporządkowanie się poleceniom organizatorów w trakcie przejazdu.
  - Uczestnicy rajdu powinni posiadać sprawny technicznie rower i dętkę zapasową do niego.
  - Ze względów bezpieczeństwa wskazane jest posiadanie przez uczestników rajdu kasków rowerowych, dla dzieci i młodzieży do lat 18 kaski są obowiązkowe. Dzieci i młodzież do lat 18 biorą udział w rajdzie pod opieką pełnoletniego opiekuna.
   

Przewidywane zakończenie rajdu –  godz. 15:00.

 

                                                                                          Zapraszamy.

 

 

Sprawozdanie z rajdu rowerowego „Trasą rowerową Ziemi Józefowskiej na Roztoczu”.

    Rajd rowerowy Trasą rowerową Ziemi Józefowskiej na Roztoczu to nazwa jednodniowej imprezy rowerowej turystyki kwalifikowanej o charakterze turystyczno-krajoznawczym, która odbyła się na terenie Roztocza Środkowego 25 września 2022 r. Miejscem startu i mety był  rynek w Józefowie. Trasa rajdu poprowadzona w większości zgodnie z przebiegiem Trasy rowerowej Ziemi Józefowskiej na Roztoczu oraz Szlaku Geoturystycznego Roztocza Środkowego, (pierwsze 5 km).


    Organizatorem rajdu było Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” z siedzibą w Zamościu, ul. Peowiaków 92, a jego wykonawcą, wybranym w ramach zapytania ofertowego, Stowarzyszenie Józefowska Kawaleria Rowerowa z siedzibą w Józefowie – 23-460, ul. Kościuszki 37.


    Rajd odbył się w ramach operacji własnej pt. „Aktywnie na Naszym Roztoczu” współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

    W rajdzie wzięło udział 62 osoby. Każdy z uczestników rajdu podczas przejazdu otrzymał 0,5 litra wody, w połowie trasy skosztował lokalnego przysmaku, a na zakończenie zjadł obiad.  Pilot rajdu prowadził jego uczestników zaplanowaną trasą, robiąc zdjęcia w najciekawszych miejscach; koordynatorzy – instruktorzy turystyki rowerowej, dbali o bezpieczeństwo przejazdu, zabezpieczając niebezpieczne miejsca przejazdu. Również nad bezpieczeństwem uczestników rajdu czuwał ratownik medyczny, mechanik rowerowy i samochód techniczny jadący na końcu peletonu. Przewodnik rajdu, będący doświadczonym przewodnikiem turystyki rowerowej, prowadził część edukacyjną, informując uczestników rajdu o odwiedzanych miejscach. Były to:

 • Pomnik przyrody nieożywionej – źródła rzeki Nepryszki,
 • Pracownia kamieniarza-rzeźbiarza  Jana Pastuszka,
 • Pomnik przyrody nieożywionej wzgórze Kamień,
 • Pomnik przyrody nieożywionej – źródła rzeki Sopot
 • Rezerwat „Czartowe Pole”
 • Fryszarka – miejsce pamięci żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego, a do XVIII wieku - wytopu surówki żelaza z rud darniowych.

    Na zakończenie rajdu przewodnik poprowadził konkurs wiedzy o Roztoczu, w którym jego laureaci otrzymali nagrody rzeczowe. Rajd można nazwać wielopokoleniowym, bowiem najmłodszy uczestnik miał 11 lat, a najstarszy 70.

    Cele rajdu zostały, lub w najbliższym czasie, będą zrealizowane. Są to:
1. popularyzacja idei ochrony przyrody Roztocza oraz Transgranicznego Rezerwatu Biosfery „Roztocze”,
2. popularyzacja szlaków i tras rowerowych Roztocza w szczególności „Trasy rowerowej Ziemi Józefowskiej na Roztoczu”,
3. zwiększenie liczby turystów odwiedzających Roztocze,
4. popularyzacja turystyki rowerowej jako najefektywniejszej formy uprawiania turystyki aktywnej i ekologicznej,
5. popularyzacja aktywnych form spędzania czasu w zgodzie z naturą,
6. w dłuższej perspektywie czasowej wzrost liczby kwaterodawców i rozwój usług turystycznych na Roztoczu,
7. zaktywizowanie społeczności Roztocza,
8. promocja walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych obszaru LGD „Nasze Roztocze”,
9. promocja obszaru LGD jako idealnego do  uprawiania turystyki rowerowej.

 

    Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom rajdu za udział, zdyscyplinowanie i podporządkowanie się przyjętym zasadom. Zdjęcia z rajdu, niżej podpisanego, są do obejrzenia w galerii zdjęć na stronie:www.jkr.org.pl.

 

                                                                                                              Robert Rabiega

 

 

Raport z weekendu 24-25 września 2022 r.

    Ostatni weekend września był bardzo pracowity dla kawalerzystów z JKR. W sobotę (24.09.2022 r.) wsparli RPN w organizacji rajdu pamięci Aleksandry Wachniewskiej, a w niedzielę (25.09.2022 r.), na zlecenie Lokalnej Grupy Działania „Nasze Roztocze”, koordynowali przebieg rajdu Trasą rowerową Ziemi Józefowskiej na Roztoczu

 

    Zdjęcia ilustrują poszczególne etapy sobotniej i niedzielnej trasy: