Aktualności

Zapisy na rajd "Roztocze Tour"

26-29 V   – „Roztocze Tour”  - międzynarodowy rajd Centralnym Szlakiem Rowerowym Roztocza
                     (zgłoszenia i informacje pod tym linkiem QUAND). Są jeszcze wolne miejsca.

 

 

„ROZTOCZAŃSKA EKOMAJÓWKA” Rajd Rowerowy 1-2 maja 2016 r.

150 osób wzięło udział w dwudniowej imprezie rowerowej turystyki kwalifikowanej o charakterze turystyczno-krajoznawczym pn. „Roztoczańska Ekomajówka”, która odbyła się w dniach 1-2 maja br. na Roztoczu. Najliczniej reprezentowane były następujące miejscowości: Józefów- 34, Lublin – 20, Zamość – 13, Warszawa i Tomaszów Lubelski - po 9, Biłgoraj - 7, Lubycza Królewska – 4, a także: Szczebrzeszyn, Krasnystaw, Kraśnik, Ożarów Mazowiecki, Połaniec i wiele innych. Trasy rajdu poprowadzono z wykorzystaniem istniejących już szlaków i tras rowerowych, w tym: Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo, Centralnego Szlaku Rowerowego Roztocza, Szlaku Geoturystycznego Roztocza Środkowego oraz tras rowerowych: Ziemi Józefowskiej na Roztoczu, do Florianki i na Wzgórze Polak.
Uczestnicy rajdu pokonali w ciągu dwóch dni 130 km. Pierwszego dnia na 60 kilometrowej trasie mieli okazję podziwiać odcinek puszczański (z Józefowa do Bukownicy) porośnięty lasami sosnowymi, a między Tereszpolem i Sochami krajobrazy wzgórz ostańcowych tak charakterystyczne dla Roztocza.  W Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym RPN posilili się daniem regionalnym, po czym część z nich zwiedziła okolicznościową wystawę. Początkowe 10 km drogi powrotnej ze Zwierzyńca do Józefowa wypełniały zachwyty nad pięknem roztoczańskiej przyrody, a Florianka z możliwością podejrzenia konika polskiego dopełniła jeszcze tego obrazu.
Wiata obok Stanicy Wędkarskiej była metą zmagań uczestników rajdu i miejscem konsumpcji posiłków, wieczornego ogniska i konkursu wiedzy o Roztoczu.

Wycieczka rowerowa 2 maja, poza tym, że przebiegała przez niezwykle atrakcyjne przyrodniczo obszary puszczy Solskiej, w tym dwa rezerwaty przyrody: „Czartowe Pole” i „Nad Tanwią”, to miała również charakter patriotyczny, bo oddała hołd Powstańcom Styczniowym, którzy zginęli dokładnie 2 maja 1863 r. w bitwie pod Kobylanką. O tym wydarzeniu oraz o walorach przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych Roztocza opowiadał Komandor rajdu – Tadeusz Grabowski. Przypomnijmy, że głównym organizatorem rajdu był Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu, a rajd realizowano w ramach projektu "Poznanie i popularyzacja różnorodności biologicznej Roztocza  - regionu pogranicza przyrodniczo-kulturowego", który korzysta z dofinansowania pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.
Gorące słowa podziękowania za stworzenie warunków bezpiecznego przejazdu składamy józefowskiej Policji i Nadleśnictwu Józefów. Na oddzielne wyjątkowe podziękowania zasługują redaktorzy Radia Lublin, Państwo Marzena i Piotr Wróblewscy, którzy czynnie uczestnicząc w rajdzie relacjonowali go „na żywo”, bowiem Radio Lublin objęło rajd patronatem medialnym.
W końcu ze słowami podziękowania zwracamy się do uczestników rajdu, za to, że wybrali tę a nie inną spośród wielu imprezę, że byli zdyscyplinowani, odpowiedzialni i wytrwali na wprawdzie cudownych, ale również dosyć trudnych do pokonania trasach.

 

Relacjonowali: Robert Rabiega i Tadeusz Grabowski, a na fanpage facebook JKR Zygmunt Klimczuk.

 

PS. Wkrótce będziemy mogli również obejrzeć rajd w relacji zdjęciowo-filmowej, na razie w galerii zdjęć można obejrzeć jej zwiastun.

                                                                                                                   Zapraszamy!

 

Jeszcze więcej zdjęć z rajdu możecie Państwo obejrzeć w:
                                                                                          https://picasaweb.google.com

 

Zakończenie naboru na "ROZTOCZAŃSKĄ EKOMAJÓWKĘ"

W związku ze zgłoszeniem się już ponad 100 osób na rajd informujemy, że zamykamy listę.  Wszystkim zainteresowanym rajdem serdecznie dziękujemy za podjęcie szybkiej decyzji celem wyboru naszej imprezy.

                                                                                                                                  Z poważaniem

                                                                                                                                    Zarząd JKR

„ROZTOCZAŃSKA EKOMAJÓWKA” 1-2 maja 2016 r.

eea

Rajd jest dwudniową imprezą rowerową turystyki kwalifikowanej o charakterze turystyczno-krajoznawczym. Trasy rajdu poprowadzone są z wykorzystaniem istniejących już szlaków
i tras rowerowych, w tym: Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo, Centralnego Szlaku Rowerowego Roztocza, Trasy Rowerowej Ziemi Józefowskiej na Roztoczu oraz Trasy Rowerowej do Florianki. Do przejechania uczestnicy rajdu będą mieli: 57 km – pierwszego dnia, 67 km - drugiego. Walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe miejsc, przez które poprowadzone są trasy rajdu gwarantują moc atrakcji i niezapomniane wrażenia, co anonsuje program rajdu.


1. Główny organizator:

• Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu. Rajd realizowany w ramach projektu "Poznanie i popularyzacja różnorodności biologicznej Roztocza - regionu pogranicza przyrodniczo-kulturowego" który korzysta z dofinansowania pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.


2. Współorganizatorzy:

• Stowarzyszenie Józefowska Kawaleria Rowerowa,
• Biuro Turystyczne „QUAND”,
• Gmina Józefów,
• Nadleśnictwo Józefów,
• MOK w Józefowie.

Patronat medialny: Radio Lublin.

 

3. Cele rajdu:

Szczegółowe cele rajdu...

 

4. Termin i miejsce rajdu:
• Termin: 1-2 maja 2016 roku,
• Miejsce rajdu: 
 Informacja Turystyczna w Józefowie przy ul. Kościuszki 37, Ośrodek Edukacyjno-Muzealny Roztoczańskiego Parku Narodowego, ul Plażowa 3, 22-470 Zwierzyniec, Powiaty: zamojski, biłgorajski, tomaszowski REGION ROZTOCZE
• Rajd odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.
• Organizatorzy biorąc pod uwagę warunki pogodowe dopuszczają możliwość modyfikacji programu.
• Uczestnicy rajdu:
         ok. 100 osób.

 

Program rajdu:

NIEDZIELA - 1 MAJA
Godziny rozpoczęcia oraz informacje
 - tutaj


PONIEDZIAŁEK - 2 MAJA
Godziny rozpoczecia oeraz informacje
 - tutaj

 

Organizatorzy zapewniają:
• posiłek turystyczny na trasie i po zakończeniu przejazdu,
• koszulkę rajdową,
• materiały informacyjne, w tym m.in. przewodnik Rowerem po Roztoczu i mapa Józefów Rowerowa Stolica Roztocza,
• okolicznościową naklejkę na rower,
• wejściówki do Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego w Zwierzyńcu i Izby Leśnej we Floriance, 
• konkurs wiedzy krajoznawczej i nagrody dla zwycięzców,
• opiekę przewodnika, pilotów oraz ratownika medycznego,
• serwis rowerowy,
• samochód techniczny.

Regulamin rajdu:
• Rajd jest otwarty dla wszystkich chętnych, którzy czują się na siłach pokonać trasy rajdu, przy czym jeszcze raz podkreślamy, że udział w rajdzie wymaga dobrego przygotowania fizycznego i kondycyjnego. 
• Udział w rajdzie jest bezpłatny.
• Formalnym warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest zgłoszenie w nim udziału
i potwierdzenie zgłoszenia przez Organizatora. Dokonanie zgłoszenia jest równoznaczne
z zapoznaniem się z treścią oświadczenia, że każdy z uczestników bierze w nim udział na własną odpowiedzialność prawną i materialną – wzór oświadczeń i karty zgłoszenia stanowią załączniki do regulaminu rajdu.
•  Zgłoszenia na rajd  prosimy kierować na adres e-mail: jkrowerowa@gmail.com
• Termin składania zgłoszeń upływa 20 kwietnia, przy czym liczba uczestników jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
• Uczestnicy rajdu zobowiązani są do przestrzegania obowiązków uczestnika rajdu, spośród których najważniejszymi są: przestrzeganie przepisów kodeksu drogowego,
o ochronie środowiska i ppoż. oraz podporządkowanie się poleceniom Organizatorów w trakcie przejazdu.
• Uczestnik rajdu powinien posiadać dętkę zapasową do swojego roweru.
• Ze względów bezpieczeństwa wskazane jest posiadanie przez uczestników rajdu kasków rowerowych, dla dzieci i młodzieży do lat 18 kaski są obowiązkowe.
Dzieci i młodzież do lat 18 biorą udział w rajdzie pod opieką pełnoletniego opiekuna.
• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do uzasadnionych zmian dotyczących przebiegu planowanych tras oraz do interpretacji i zmian niniejszego regulaminu.

Noclegi prosimy organizować we własnym zakresie – na stronie www.ejozefow.pl
w zakładce TURYSTYKA przedstawiona jest baza noclegowa gminy Józefów.

 

Załączniki:    1. Oświadczenie

                        2. Karta zgłoszenia

Zapisy na rajd "Roztocze Tour"

W związku z licznymi zapytaniami o rajd „Roztocze Tour” informujemy, że zapisy na rajd prowadzi QUAND;  adres strony, gdzie można dokonać zgłoszenia :  http://www.quand.com.pl/offer_146_5727.html

Ważniejsze ustalenia walnego zgromadzenia.

Walne zgromadzenie powołało nowy zarząd w składzie:
          1. Robert Rabiega – Prezes,
          2. Tadeusz Grabowski – Sekretarz,
          3. Kinga Tuszyńska – Skarbnik,
          4. Henryk Bednarczyk – członek zarządu,
          5. Marcin Cioch – członek zarządu,
          6. Kazimierz Wancisiewicz – członek zarządu.

Wybrano również nowy skład Komisji Rewizyjnej w osobach:
          1. Marian Więcław - Przewodniczący
          2. Wiesław Pasierbiewicz,
          3. Krzysztof Kimak.

Przedyskutowano również plany organizacyjne JKR na ten rok, które przedstawiają się następująco: 
1-2 maja – „Józefowska Majówka Rowerowa” z podziałem na rajd rodzinny i dla osób średniozaawansowanych,
26-29 maja – „Roztocze Tour”  - międzynarodowy rajd Centralnym Szlakiem Rowerowym Roztocza,
4 września – „XI rajd gwiaździsty na wzgórze Polak”

Terminy kolejnych rajdów, m.in. „Złota jesień na Roztoczu z Radiem Lublin” i „Szlakiem geoturystycznym Roztocza Środkowego” przedstawimy po ustaleniach z współorganizatorami.

(-) Zarząd JKR                                                

Zebranie walne (27 lutego 2016 r.)

Zarząd Józefowskiej Kawalerii Rowerowej informuje, że 27 lutego (sobota)o godz. 18-ej w PUB-ie przy ul. Usługowej 1, odbędzie się walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze członków stowarzyszenia. Wobec powyższego uprasza się członków stowarzyszenia o stawiennictwo.
Porządek zgromadzenia przedstawiał się będzie następująco:
1. Otwarcie zebrania – Prezes JKR.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Wybór przewodniczącego i protokolanta zgromadzenia.
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór komisji roboczych: skrutacyjnej i uchwał i wniosków.
6. Sprawozdanie zarządu stowarzyszenia z działań podejmowanych przez stowarzyszenie w latach 2013-2015 -  prezes JKR.
7. Sprawozdanie z wykonania budżetu za lata 2013-2015 – skarbnik JKR.
8. Sprawozdanie komisji rewizyjnej z prac komisji nad udzieleniem absolutorium zarządowi.
9. Przyjęcie uchwał dotyczących:
a) przyjęcia sprawozdania z działalności zarządu stowarzyszenia w latach 2013-2015,
b) przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu w latach 2013-2015,
c) przyjęcia sprawozdania komisji rewizyjnej,
d) udzielenia absolutorium zarządowi za lata 2013-2015.
11. Zgłaszanie kandydatów do władz stowarzyszenia:
- zarząd,
- komisja rewizyjna.
12. Wybory.
13. Ogłoszenie wyników wyborów.
14. Wybór prezesa, sekretarza, skarbnika.
15. Przyjęcie uchwał dotyczących:
a) wyboru zarządu stowarzyszenia,
b) wyboru komisji rewizyjnej stowarzyszenia,
c) wyboru władz stowarzyszenia: prezesa, sekretarza, skarbnika.
16. Omówienie planu działań JKR w 2016 r.
17. Wnioski i zapytania.
18. Dyskusja.
19. Zakończenie obrad.

„Józefowski, rodzinny rajd narciarski” odwołany

          Z przykrością informujemy, że gwałtowne ocieplenie, jakie nastąpiło w ostatnich dniach, spowodowało zanik pokrywy śnieżnej na trasie rajdu narciarskiego i imprezę musimy przenieść na inny termin, o którym poinformujemy, gdy nadarzą się odpowiednie warunki narciarskie.

                                                                                                                                              Z poważaniem
                                                                                                                                            (-) Organizatorzy